Yalın üretim nedir? Yapısında hiçbir gereksiz unsur bulundurmayan ve hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi sebeplerin, en aza indirildiği üretim sistemidir.

Yalın üretimin sisteminin amacı hızı arttırıp, akış süresini kısaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını birlikte iyileştirmektir. Yalın üretimin prensipleri (ilkeleri) müşteri beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda, malzeme ve bilgiyi dönüştüren veya şekillendiren ve katma değer oluşturan faaliyet ile zaman ve kaynak kullanan ancak ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave etmeyen ve katma değer oluşturmayan adımları ayırt etmeye yarar. Sıfır hatalı, tam zamanında, küçük partiler halinde, yüksek çeşitlilikte üretim yapılması öngörülür.

Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretim Tarihçesi

Henry Ford 1927’de bugün ve gelecek için kendi üretim felsefesini oluşturdu ve Ford Üretim Sistemi adı altında bir devrimi temel prensipleriyle kurdu. 1937 tarihinde Toyota Motor Şirketi Japonya Koroma’da kuruldu. Toyota kuzenler Kiichiro ve Eidji, Taiichi Ohno ile birlikte Ford Üretim Sistemi üzerine çalışarak Toyota Üretim Sistemi‘ni geliştirdiler. Toyota Üretim Sistemi‘nin ana fonksiyonu ise “tam zamanında” üretim idi. 1978 tarihinde Taiichi Ohno “Toyota Production System” i Japonca dilinde yayınladı. Ohno’ya göre Toyota üretim sisteminin öncelikli tek amacı maliyetleri düşürmekti, yani israfları ortadan kaldırmak, bu da ancak miktarın kontrol edilmesi, kalite güvencesi ve insan haklarına saygı ile başarılabilirdi.

Taichi Ohno sadece ihtiyaç duyulan zamanda ihtiyaç duyulan miktarda üretilmesini öneriyordu. 1973 tarihinde Kuzey Amerika’yı vuran petrol krizi Japon imalat ve yönetiminde yapılan uygulamalarda büyük bir ilgi ve merak meydana getirdi ve bu olayları Japonya’da imalat ve yönetimle ilgili yazılan çok sayıda makale ve kitaplar izledi.

1977’de ilk akademik makale Sugimori Et Al tarafından yayınlandı. Makaleler kanban ve tam zamanında üretime odaklanmıştı. Üretim düzeltme ve seviye arttırma ilk olarak yazıldı. 1984’te Toyota Motor Şirketi ve General Motors Californiya’da ortak bir girişimde bulundular. 1980’lerin ortası Yasuhiro Moden‘in Toyota Üretim Sistemleri (1983) dahil olmak üzere Taiichi Ohno’nun Toyota Üretim Sistemleri (1988) gibi kayda değer kitaplar İngilizce olarak yayınlandı.

Yalın üretim, ABD’deki Massachusetts Institute of Technology University (MIT) bünyesinde dünya otomotiv sanayi üzerinde çalışmalar yapan International Motor Vehicle Project ‘de araştırmacı olan John Krafcik tarafından ortaya atılmış bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yalın Üretimin Tarihçesi

Bugün yalın üretim diye adlandırılan üretim ve yönetim sisteminin temel ilkeleri, ilk kez 1950’lerde Toyota ailesinin bireylerinden mühendis Eiji Toyoda ve beraber çalıştığı deha, mühendis Taiichi Ohno‘nun öncülüğünde, Japon Toyota firmasında yalın üretimin tarihçesinin başlangıcı diyebileceğimiz temelleri atılmıştır.

Bu ikili 1950’de Ford firmasını incelemek için Amerika’ya yaptığı gezisinde edindiği bilgilerin de ışığında Ford’un yüzyılın başlarından itibaren öncülük ettiği kitle üretim sisteminin Japonya için hiç de uygun olmadığına karar vermişlerdir ve bu kadar yepyeni bir üretim ve yönetim anlayışının ilk adımlarının atılmasına yol açmıştır.

Toyota dehaları, sistemin bütününü incelemeleri sonucu şu yargıya varırlar: Kitle üretim sistemi, esneklikten yoksundur, katı bir hiyerarşiye dayanmaktadır ve kitlesellik içermektedir. Ancak ne var ki, tüm bunlar 1950’lerde, farklılaşmamış ama geniş, yani kısıtlı tipte aracın çok sayıda satılabileceği, çoğunluğunu elinde harcayarak parası olan orta sınıfın oluşturduğu henüz doymamış bir pazardır. Şirketlerde zaman içinde büyük sermayeler birikmiştir ve rekabet düşüktür. Otomobil firmasında sadece üç firma çekişmektedir. Dolayısıyla, kitlesellik ve israf, şirketlerce bir sorun olarak algılanmadığı gibi, tersine aşırı iş bölümüne ve her şeyin bonkörce kullanılmasına dayalı bu sistemde, üretim adetleri olabilecek en yüksek düzeyde tutulabildiği ve pahalı makineler uzun vadede tam kapasite kullanılabildiği sürece ölçek ekonomilerine ulaşılmakta, yani birim maliyetler çok düşük tutulabilip, karlar azami düzeye çıkabilmektedir.

Toyota Motor Company 1980’li yılların başında piyasaya sürdüğü 3,5 milyon otomobille dünya üreticileri arasında bir anda ikinci sıraya yerleşmiştir. Bu aynı zamanda Japon otomobil endüstrisinin Amerikan otomobil endüstrisine geçtiği tarihi andır. Amerika’nın toplam 8 milyon adet otomobiline karşılık Japon otomobil endüstrisi 11 milyonu bulan olağanüstü bir performans sergiliyordu ve bu başarıya en büyük katkıyı sağlayan şirket Toyota Motor Company idi.

İşte tüm bu koşullar ve zorunluluklarda ki başta Toyota’nın dehaları Toyota ve özellikle Ohno’nun öncülüğünde, adım adım ilerlenerek, üretim günbegün adeta bir mikroskop altına yatırılıp, titizlikle incelenerek ve geliştirilerek, bugün yalın üretim diye tanımladığımız sistemin ortaya çıkması ve kısa sürede tüm Japon ekonomisine yayılması sonucunu vermiştir.

Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretim Özellikleri

Yalın üretimin neden farklı ve üstün olduğu üzerinde biraz durmak gerekir. Yalın üretimle ilgili tüm çalışmalara baktığımızda, hemen herkesin yalın üretim sanayi örgütlenmesine yepyeni bir soluk getirdiği, hatta dünyanın en iyi uygulaması olarak kabul edilmesi gerektiği doğrultusunda hemfikir olduklarını görmek mümkündür.

Ne var ki, yalın üretim en iyi uygulama olarak kabul edilirken, birçok kez dar anlamıyla üretim olayına kazandırdığı teknikler ön plana çıkarılmakta, sistem sadece bir teknikler bütünüymüş gibi sunulmaktadır. Hiç kuşkusuz, yalın üretimi yalın üretim yapan en önemli özelliklerden biri, üretim olayına kazandırdığı özgün niteliklerdir.

Ancak ünlü Japon uzmanlar Shingo ve Monden‘in de vurguladıkları gibi, yalın üretimin göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir başka özelliği daha vardır ki, sistemin temel dayanağı aslında bu özelliğinde gizlidir. O da, yalın üretimin, içinde yer alan her kesimi, aktörü, ya da tarafı aynı anda memnun etmesi, kitle üretiminin tersine, herkesin kazanmasını sağlayabilecek güçlü bir potansiyele sahip olma özelliğidir.

İlk kez yalın üretimde yüzyıllara dayanan bu eğilimin tersine çevrilmesine ve sadece bir kesimin değil, herkesin kazanmasına katkıda bulunacak bir potansiyel sağlanıyor. Bu potansiyel sanayi örgütlenmesine ve toplumsal yaşama yepyeni bir içerik kazandırabilecek güçte bir potansiyeldir, mutlaka tüm boyutlarıyla keşfedilmeyi ve daha da güçlendirilmeyi hak etmektedir. Ünlü Uzman Shingo da yalın üretimi üretime devrimci bir yeni felsefe ile yaklaşmak olarak tanımlarken sistemin başta çalışanlar olmak üzere herkesin kazanması yönündeki bu güçlü potansiyelini kastetmektedir. Yalın üretimin kendisine ait önemli özellikleri bu özgün boyutunda saklıdır.

Neden Yalın Üretim? Problemler Nelerdir?

 • Günümüzde özellikle sanayi şirketleri yoğun rekabet ve azalan karlar nedeniyle sıkıntıdalar
 • Para kazananlar bile ciddi problemlerle boğuşuyor ve gelecekten endişe ediyorlar

Mevcut durumda sizlerde aşağıdakine benzer problemler yaşıyorsanız Yalın Üretim ile tanışma vaktiniz gelmiştir.

 • Siparişler zamanında yetişmiyor
 • Yeterince satış yok
 • Rakiplerin ürünleri bizde yok
 • Kar marjı sürekli düşüyor
 • Maliyetler yüksek
 • Stokları koyacak yer yok
 • Müşteri sürekli siparişini değiştiriyor
 • Hatalı ürünler, müşteri iadeleri

Sorular

 • Maliyetleri bundan aşağı çekemeyiz. Ama o zaman zararı nasıl kapatacağız?
 • Stok seviyelerimiz böyle giderse yakında iş yapamaz hale geleceğiz.
 • Sermayemizde yetmeyecek gene bankalara yalvaracağız
 • Hatalı ürün oranını hiç düşüremeyeceğiz, müşteri iadelerinden yorulduk.
 • Yeni bir acele sipariş daha, zaten elimizde böyle siparişlerden yeterince vardı. Normali bile zamanında yetiştiremiyoruz zaten

Mevcut Durum – Küresel Rekabet

Ürün ömrü kısalıyor Ürün geliştirme
Ürün çeşitliliği artıyor Kişiye özel
Ürün kalitesi olmazsa olmaz Regülasyonlar
Servis, hizmet kalitesi Sunulan değer
Fiyatlar düşüyor Rekabet
Teslimat esnekliği ve hızı Değişim
Belirsizlik artıyor Hız ve Bilgi

 

Global rekabetin arttığı şu günlerde şirketler her geçen gün daha zorlayıcı ortamlara maruz kalıyor.  Özellikle ülkemizde son dönemde artan dış kaynaklı yatırımlarla artık firmalar güvenli koruma duvarları arkasına sığınamıyor.  Bizde dünya şartlarında rekabet ortamına istesek de istemesek de ayak uydurmamız gerekiyor.

Pazarda artan rekabetçi firma ve ürün çeşidine karşın daha farklı yaklaşmamız gerekiyor.

Gerek müşteri memnuniyeti gerekse çeşitli yasalar sayesinde en yüksek kalitede ürün temini şart oluyor.

Her geçen gün daha fazla rakiple fiyatlar düşüyor, sevkiyatlar hızlanıyor ve sistemden her anlamda daha fazla esneklik talep ediliyor.

Hız ve bilgi en yüksek güç haline geliyor.

Büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutuyor artık.

Temel Soru

Firmanın karlılığı nasıl sürdüreceği ve rekabet gücünü nasıl arttıracağıdır. Çünkü sürdürülebilir karlılık ancak küreselleşen ekonomide rekabet gücü kazanılması ile mümkündür

Firmaların giderek sektör ve ülkenin rekabet edebilirliği arttıkça kalkınma ve refah artışı hız kazanır

İdeal Sistem Nedir?

Küresel Rekabeti Anlamak

 • Artan kalite beklentisi
 • Kişiye özel çeşitlilik
 • Fiyat ve ürün rekabeti
 • Tüketicinin zaman darlığı ve hız beklentisi
 • Beklentilerin hızla değişmesi
 • Global ortamda artan belirsizlik

Formül Artık Değişti

Fiyat = Maliyet + Kar yerine Kar = Fiyat – Maliyet

Cevap: Yalın Felsefe – Yalın Sistem

Yalın Düşünce Yalın Üretim Nedir?

Türkçe’de Yalın : “Gösterişsiz, süssüz, sade” anlamına gelmektedir.

Yalın Düşünce, sisteme yük getiren tüm israflardan (yağlardan) arınmayı hedef alan bir yaklaşımdır.

Yalın Üretim Nedir?

 1. Cevap :

Yalın Üretim, mükemmel süreçlerden mükemmel sonuçlar yaratmaktır.

Nasıl ? :

5 prensibe odaklanarak tüm süreçlerden israfı yok ederek.

Yöntem : 

Kaizen çalıştayları ile

Problem : 

Tek tek kaizen’ler başarılı olmasına rağmen devamlılık problemleri, bütçeye yansımaması

Çözüm :

“Önemli olan tüm elemanlara, bir sistemi oluşturacak şekilde sahip olabilmektir. Bu elemanlar sahada, her gün, düzenli şekilde, somut olarak pratik edilmelidir, kısa süreli hızlı faaliyetler şeklinde değil.” Mr. Fujio Cho (CEO-Toyota)

Yalın Üretim Nedir?

 1. Cevap:

Yalın Üretim bir Üretim / Yönetim Sistemidir.

Yöntem :

Yalın ofisini kurulması, sistematik değişimin başlatılması, örnek ürün/hatlarda yalın uygulamaların devreye alınması

Problem :

Bütçeye yansımalar sınırlı, yalın ofis ve organizasyon arasında çekişmeler, devamlılığı sağlamakta yaşanan zorluklar

Sebep/Çözüm :

“Bir Buddha imajı yaratmak ve içine ruh enjekte etmeyi unutmak.” Hajime OBA (Sensei)

Yalın Üretim Nedir?

 1. Cevap:

Yalın Üretim, yönetimin davranışları ile desteklediği bir Üretim Sistemidir.

Yöntem :

Yalın’ın yönetilmeye başlanılması, Gemba’ya inilerek yaparak öğrenme, değişimi yukarıdan başlayarak öğretme

Problem :

Üst yönetimin desteği alınmasına, bazı başarılı sonuçlar alınmasına, bütçede bunun sonuçlarının görülmesine rağmen, orta kademe yöneticilerin hâlâ işin içine tam olarak girmediklerinin görülmesi

Çözüm :

“Kaizen (Yalın) bilinci tüm çalışanların düşünce sistemine entegre olmalıdır” Mr. Nampachi Hayashi

Yalın Üretim Nedir?

 1. Cevap:

İnsanları düşünmeye iten ve onları geliştiren bir sistemdir.

Yalın, yalın araçların veya sistemlerin her sürece uygulanması değildir, fakat her çalışanda kaizen kafa yapısının geliştirilmesidir.

Yöntem :

Üretimi görünür hale getir,
Problemleri sürekli ortaya çıkar,
Onları birer birer çöz, standartları geliştir

İnsanları düşünür hale getirmek:

 • Sahaya (gemba’ya giderek),
 • Operasyonları gözle,
 • Tipik problemleri göstererek
 • Tipik problemleri tanımlayarak

Yalın Üretim Nedir?

 1. Cevap:
 • Yalın Üretim, bir iş modelidir
 • Bir üretim taktiği değil, bir iş stratejisidir

Yalın Üretim Nedir?

 • Güçlü stratejilere dayanan bir iş modeli
 • Bir yönetim sistemi
 • Bir üretim sistemi
 • İsraf barındırmayan mükemmel prosesler
 • Her çalışanda sürekli iyileştirme yaklaşımını geliştiren,
 • İnsana saygıya dayalı iş kültürü, Dünya görüşü

Amaç

 • Müşteriye mükemmel değer sunmak

Yöntem

 • İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler
 • İnsan odaklı yönetim

İnsan

 • Odaklanmış, yetkin, motive, sorumlu

Sonuç

 • Karlılık, rekabet gücü, büyüme, refah

Özetle Yalın Üretim

 • Müşteriye değer yaratmayan işleri, problemleri görünür hale getirir,
 • İnsanları geliştirerek bu problemlerin işi yapanlar tarafından çözülmesini sağlar.
 • Bu döngüyü sürekli devam ettirerek mükemmele yolculuk etmeyi sağlar.

Kitlesel Üretim

Yalın Üretimi daha iyi anlamak için kitlesel üretim ile arasındaki farklılıkları karşılaştırmamız gerek.

Geleneksel Kitle Üretimi;

 • Olabildiğince büyük partiler halinde üretim
 • Makine tipine göre yerleşim
 • Uzun model değiştirme süreleri
 • Detaylı iş bölümü
 • Tek yönlü işçilik
 • Kontrole dayalı kalite
 • Merkezi planlamaya dayalı yönetim
 • Satış tahminlerine dayalı üretim planlama
 • Noktasal verimlilikler
 • Kapasite kullanımı önceliği

Kitle Üretimin Sorunları

 • Uzun teslim süreleri
 • Müşteri isteklerine cevap vermede zayıflık
 • Stoklarda artış
 • Kalitede düşme
 • Değer yaratmayan faaliyetlerde artış
 • Karmaşıklaşan işler
 • Artan hiyerarşi ve bürokrasi
 • Ek maliyetler
 • Değişikliklere uyum güçlüğü
 • Uzun dönemli planlama ihtiyacı
 • Daha fazla sermaye ihtiyacı

Yalın Üretim Sistemi Nedir? KayıplarYalın felsefede problemlerin çözülebilmesi için açığa çıkarılması esastır

 • Stoklar sistemdeki problemleri gizler
 • Stok seviyesi azaldıkça bunlar görünür hale gelir
 • Problemleri gidermek için çaba harcanır

Problemler

 • Siparişler zamanında yetişmiyor
 • Yeterince satış yok
 • Rakiplerin ürünleri bizde yok
 • Kar marjı sürekli düşüyor
 • Maliyetler yüksek
 • Stokları koyacak yer yok
 • Müşteri sürekli siparişini değiştiriyor
 • Hatalı ürünler, müşteri iadeleri

Yalın Üretim Nedir Prensipleri (İlkeleri) Nelerdir?

İlk kaynağından nihai müşteriye uzanan ürün / hizmet sunum sürecinde

 • Değer yaratmayan işleri önleyerek
 • İsrafı, beklemeleri ve hataları yok ederek
 • Problemlerin tekrarını önleyerek
 • Değer akışını hızlandırmaya
 • Maliyetleri düşürmeye ve
 • Müşteri için en mükemmel faydayı sağlamaya

odaklanan bir iş mükemmelliği sistemidir.

Yalın düşünce ve yalın yönetim gerçekte değerin yönetimidir.

Yalın Üretimin 5 Temel İlkesi

Beş yalın üretim ilkesi Toyota’nın başarısının temelidir ve işletmelerin müşterilerin istediklerine odaklanmış ürünler oluşturmalarına yardımcı olabilir.

Yalın Üretim Nedir?

Yalın Üretim Nedir?

Değeri Tanımla

Değeri belirleyen ilk yalın üretim ilkesi, aynı zamanda yalın olma yolundaki ilk adımdır. Bu adım, işletmelerin müşterilerin neye değer verdiğini ve ürünlerinin veya hizmetlerinin bu değerleri nasıl karşıladığını tanımlamasını gerektirir. Bu durumda değer şunları gerektirir:

 

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ürünler tasarlamak

Özellikle bu gereksinimleri karşılamayan özellikleri kaldırma

Firmalar belirli ihtiyaçları karşılayacak ürünler tasarlayarak, istenmeyen özellikler için gerekli olabilecek israf adımlarını ortadan kaldırmalıdır. 6 Sigma (DFSS) için tasarım, işletmelerin değeri belirlemelerine yardımcı olabilecek bir yöntemdir. DFSS kullanarak şirketler, müşterilerinin ne istediğini sistematik olarak tanımlayabilir, ölçebilir ve analiz edebilir. Şirketler daha sonra müşterileri için özel ürünler tasarlayabilir.

Değer Akışı

İkinci yalın üretim ilkesi değer akışını haritalamaktır. Değer akışı, ürünün tasarımından başlayarak, teslimata kadar ürünün tüm yaşam döngüsüdür.

Bu adım, şirketlerin ürünün değer akışını tanımlamasını gerektirir. Değer Akışı Haritalaması (VSM) gibi yalın teknikler, tüm ürün akışını görsel olarak haritalamak için kullanılabilir. Değer akışı çizildikten sonra, değer katmayan adımları bulmak ve en aza indirmek daha kolay olacaktır.

Sürekli Akış Oluştur

Üçüncü yalın üretim ilkesi ise sürekli akış yaratmaktır. Verimli ürün akışı, ürünlerin üretimden nakliyeye kesintisiz olarak geçmesini gerektirir ve çalışma alanını stratejik olarak organize ederek elde edilebilir. Ürün ve üretimden malzemeye ve nakliyeye kadar her faktör, ürünlerin üretim sürecinde sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için dikkate alınmalıdır.

İyi organize edilmiş bir çalışma alanı, üretim süresinin kısalmasına, daha az stok büyüklüğüne ve daha az malzeme taşımasına neden olacaktır.

Çekme

Akış yaratmayla yakından ilgili olan dördüncü yalın üretim ilkesi, işletmelerin çekmeye dayalı bir üretim sistemi kullanmasını gerektirir. Geleneksel üretim sistemleri, malzeme satın almayla başlayan ve sipariş olmasa bile malzemeyi üretim sürecinden geçirerek ilerleyen bir itme sistemi kullanır. İtme sistemlerinin oluşturulması kolay olsa da, genellikle büyük envanterlere ve önemli miktarda devam eden çalışmaya (WIP) neden olurlar.

Bununla birlikte, bir çekme sistemi, müşterinin siparişini nakliye departmanından alır, bu da daha sonra yeni ürünlerin üretilmesini ister ve ek sarf malzemelerinin satın alınması gerektiğini işaret eder. Kanban gibi yalın üretim araçları, işletmelerin bir üretim sistemindeki malzeme akışını kontrol etmek için bir çekme sistemi kurmalarına yardımcı olabilir.

Mükemmellik

Yalın Üretim İlkelerinin en önemlisi şirketlerin mükemmellik arayışını gerektirir. Mükemmellik arayışı basit gibi görünse de, iş yerinde başarılı bir şekilde uygulamak genellikle en zor ilkelerden biridir. Mükemmellik arayışı, şirketlerin uygulamalarını sürekli olarak geliştirmelerini gerektirir ve genellikle iş yeri kültüründe bir değişim gerektirir.

Sürekli iyileştirme felsefesi olan Kaizen, işçilerin mükemmelliği aradığı bir kültür yaratarak bu değişimde işletmelere yardımcı olabilir. Kaizen, küçük, adımlarla değişiklikler yapmaya odaklanıyor.

Zamanla, Kaizen daha fazla verimlilik, daha düşük maliyetler, daha fazla üretkenlik ve daha kaliteli ürünlerle sonuçlanacaktır.

Yalın’ın genel anlamı, israfları tanımlamaya ve ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir dizi araçtan oluşmasıdır. Bu israf, iş yüklerinde aşırı yük ve dengesizlik nedeniyle yaratılabilir. İsrafların herhangi bir sistemden uzaklaştırılması, kaliteyi ve üretim süresini iyileştirirken, maliyeti de düşürür.

Yalın Üretim Teknikleri

 • KAIZEN; Sürekli iyileştirme
 • JIT; Tam Zamanında Üretim
 • VSM; Değer Akışı Haritalama, Tek parça akış ve U-hücre
 • Çekme sistemleri, FIFO ve Süpermarket
 • Kanban, Milk run, HEIJUNKA; Talep – Üretim Seviyelendirme
 • SMED; Model dönüş süresinin kısaltılması
 • 5S; Problem kaynaklarını yok etme
 • HOSHIN KANRI: Stratejik Hizalanma
 • YAMAZUMİ: İş ve Kapasite Dengeleme
 • Poka-Yoke; Hata önleyici düzenekler
 • Jidoka; Otonomasyon, Görsel yönetim, Standart iş
 • A3; Problem çözme ve raporlama

Yalın Üretimde İsraf Türleri

İsraf basit bir kavram değildir. Basitçe yaklaşılırsa, kazanım sınırlandırılacaktır. Yalın proje yönetiminin etkili olabilmesi için, israf üç spesifik yolla tanımlanmaktadır.

 Mura

Düzgünsüzlük ya da talep dalgalanmalarından kaynaklanan israflar. Bu müşteri isteklerinden gelebilir, ancak yeni hizmetler ekleyen bir organizasyon ve dolayısıyla ek iş nedeniyle de olabilir.

 Muri

Aşırı yük veya bir kerede çok fazla yapmaya çalışmaktan kaynaklanan israf. Bunun kaynak tahsisi ile ilgisi var. Çok az insan çok fazla iş yapmaya çalıştığında, genellikle görevden diğerine geçmek için zaman harcarlar.

 Muda

Katma değerli olmayan iş veya süreç israfı. Bu israf başka bir şeyin yan ürünü olarak geliyor. Üç şeyi düşünün: değer, müşteri için anında değer katan iş; katma değer sağlayan faaliyetleri destekleyen zorunlu israflar; ve gereksiz israflar, değer katmayan faaliyetler. Bu nedenle, yalın değeri maksimuma çıkarır, gerekli israfları minimuma indirir ve gereksiz israfları tamamen ortadan kaldırır.

 

Yalın Üretim ( Lean Production ) Uygulayan Firmaların Kazanımları

Aşağıdaki rakamlar, birçok farklı sektördeki ve büyüklükteki firmalarda elde edilen ortalama sonuçlarıdır;

 • Teslimat Performansı +%26
 • Stok Çevrimi +%33
 • Verimlilik +%25
 • Hurda -%26
 • Alan Kazanımı -33%

Bunlar binlerce projeden elde edilen ortalama rakamlar, rakamların iyi görünmesi için sadece birkaç çalışma değil. Bu rakamlar diğer akademik ve danışmanlık çalışmalarının yayınladıkları rakamlardır.

Şu soruları kendinize sorun!

 • %25’lik bir verimlilik artışı şirketinize ne ifade eder?
 • Hurda seviyeleri%26 azaldığında ne kadar zaman ve para tasarrufu olur.
 • Teslimat performansınız%26 arttığında kaç tane kızgın müşteri memnun kalacak ve kaç adet acil sevkiyattan kaçınılacak?
 • Envanterinizi %50 azaltabilirseniz ne kadar nakit kazanılabilir?
 • Firmanızın üçte birlik boş alanı ile ne yapabilirdiniz?

Sizde Yalın Yönetim/Üretim uygulamak ve yukarıdaki benzer sonuçlara ulaşmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz.

E-Posta: info@obeyaakademi.com.tr

Linkedin | Twitter | instagram