Kuruluşumuz adını, Japonca büyük ve geniş oda anlamına gelen Obeya’dan almıştır.

Toyota’nın Prius modelinin devreye alınması sırasında ortaya çıkan Obeya yaklaşımı; uzun süren, etkisiz araçlarla iletişim kurulmasını önlemek için projenin tüm bileşenlerini, Obeya adı verilen bir odada bir araya getirerek, sistemin bir bütün olarak ele alınmasını amaçlamaktadır. Obeya da diğer her alanda olduğu gibi dijitalleşme yolunda ilerlerken, biz de kurum olarak tüm bu ilerlemelere uyum sağlayarak yolumuza devam etmekteyiz.

Yalın dönüşüm çabalarındaki başarısızlık hikayelerine bakıldığında -birçok etkene rastlamakla birlikte- şu ortak noktalar sıklıkla karşımıza çıktı:

  • Çalışmaları sahaya indirgeyemedik.
  • Orta düzey yöneticilerimizi ikna edemedik; direnç gösterdiler.
  • Yönetim dönüşüme tam inanmadı.

Bu üç unsuru ortadan kaldırmayı hedefleyen programımızın gücü, tam da burada ortaya çıkmaktadır:

  • Yalın Lider Gelişim Program ile sahada “Yalın Liderler” yetiştirmek,
  • Orta düzey yönetim ile -ve tüm idari kadrolarla- sahadaki çalışmaları birleştirecek kaizen projeleri yürütmek,
  • Yönetimi etkin olarak çalışmalara dahil edecek stratejik çalışmalar yürütmek.

Kurucularımız, Ömer Tekin ve İlker Özen in 2021 yılı itibariyle “Obeya Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri” çatısı altında bir araya gelmelerine neden olan da bu bütünsel yaklaşımın nasıl tesis edileceği sorusu oldu.

Öncelikle, programın güncellenerek gelişmesine katkıda bulunan eğitmen ve danışmanlarımız; Ümit Caner Telli, Şinasi Akcan, Yüksel Karamehmetoğlu na, sonrasında da bizlerin sürekli gelişimine katkı sunan müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz.

Obeya Akademi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.